Which Values Unite Us Today - International Conference, 10-12 March 2016, Sofia, Bulgaria

The Crisis of Spirituality Gathered World Leaders in Sofia: ArmyMedia.bg (the news agency of the Defense Ministry of Bulgaria) about the conference "Which Values Unite Us Today?"

The Crisis of Spirituality Gathered World Leaders in Sofia

http://armymedia.bg/archives/50290

 

Кризата на духа събра световни лидери в София

АВТОР  · МАРТ 18, 2016

Изтъкнати учени, духовни лидери, теолози, представители на различни култури, идеологии, религии и философии от Европа, Азия, Африка и Близкия изток се събраха в София, за да предложатобща визия за ценностите, които обединяват човечеството пред предизвикателствата на етническа и религиозна основа. Под мотото „Ценностите стават ваша съдба“ (Махатма Ганди) бе обсъждана основната идея, че големите кризи в света се предизвикват от разломи в ценностите, които обединяват обществата. В състояние сме на вакуум на обединяващи ни ценности, за поддържане и укрепване на мирното развитие на човека. Проучванията показват, че кризата на ценностите е основна причина за социални, икономически и политически сътресения, подкопаващи сигурността и достойнство на хората.


Международната конференция бе организирана под патронажа на Генералния директор на ЮНЕСКО, от коалиция от изследователски институти и мозъчни тръстове, ръководени от Geneva Spiritual Appeal, Швейцария, и от Института за публична политика, България.
На финала на форума се проведе кръгла маса, в която взеха участие представители на богословските среди у нас.

Анис Басведан, министър 
на културата и образованието на Индонезия:
Избрахме език, не на мнозинството
Ние сме държава с 250 млн. души население, които говорят над 700 езика, разпределени в над 6000 острова. Първата ценност, която ни обединява, е, че ние всички се чувстваме едно семейство. Второ, ние се съгласихме да имаме общ език, като избрахме език, който не беше на мнозинството. Ние сме част от една нова нация, без да губим идентичността си.
Индонезия е най-голямата мюсюлманска държава в света, ценности като свободата и религията, вместо да ни обединяват, често са ни разделяли. За това на конференцията отправяме следното послание:  нужно да бъде върнато доверието в нашите общности. Без взаимно доверие и без желание да бъдат приемани изборите на другите, е много трудно да се създава общност от хора, които живеят мирно и се уважават. 
(Обширно интервю с Анис Басведан очаквайте в следващия брой.)

Проф. д-р Никола Офенщад, катедра по история, Сорбоната:
С религията се злоупотребява във война
Първата световна война е тази, която поставя религиозните ценности на политическа основа. За да докажат правотата си, във Франция притискат папата. В католическия свят, ако папата не признае правотата на една война, тя не е правилна за вярващите. В същото време в Белгия се говори, че войниците, които загинат, ще бъдат почетени с оръдейни залпове, защото са мъченици.
Този аргумент се използва и от протестантите – войната ни помага да изпълним Божието провидение. Кентърбърийският епископ призовава: „Битката за Англия е битка за вярата“. Кайзер Вилхелм II е категоричен: „Бог е с нас и ще помогне“. За германците това също са е справедлива война. Радикализацията на религиозните аргументи посочва конфликта не само като война, а и като поход срещу злото. За Отоманската империя това е джихад и Англия, Франция и Русия са посочени като врагове на исляма. В Русия също не остават по-назад с масови православни молитви и освещаване на бойните знамена. В цяла Европа се организират религиозни комитети, набиране на волни пожертвования. Така че религията е играла основна роля в пропагандата на Първата световна, за да я оправдае. След огромните жертви религиозната пропаганда е приета от войниците като промиване на мозъка. През 1939 г. вече никой не й вярва така, както през 1914 г.

Проф. д-р Мохамед Шахрур, 
Абу Даби:
Как младежите се превръщат в джихадисти?
Предлага им се божествено наследство, предлага им се друга реалност. Нищо, което е родено в нашата съвременност, не е достойно, то е различно от идеологическата религиозност. Събират ги и им обясняват, че има световна конспирация, международен заговор срещу исляма. За да се възстанови изгубената ислямска идентичност, трябва да се върнат мюсюлманите към Свещената книга. Всичко от наследството на Мохамед е изгубено от съвременността и трябва да се върне неговото величие. Те се стремят да бъдат перфектни, единственото им желание е да попаднат в рая. Сега екстремистите въздигат образа на Мохамед, искайки от младите да влязат в него, но това е образ отпреди 14 века.

Д-р Уилям Макониш – пастор, председател на Женевския духовен апел
Религиите са различни, ценностите не
Това, което открихме в женевския духовен апел, е, че всъщност всички велики религии имат едни и същи етнически основи. Ние всички имаме еднакви представи за това, какво е честност, какво е почтеност. Фактически, етическата основа на всички религии е една и съща. Ние вярваме в много различни неща, но когато става дума за света, нашите ценности са еднакви.

Д-р Бирали Бирали, зам.-главен мюфтия на София:
Всички сме гости на тази земя
Екстремното поведение не принадлежи само на представители на мюсюлманската религия. Какво кара тези хора да имат екстремистко поведение? Дали това е рилигията, или пък имаме проблем, който трябва да изследваме по-дълбоко? Тези младежи не са толкова елементарни, те имат смартфони, компютри, познания във високите технологии, за да бъдат манипулирани така лесно. Причините са по-дълбоки, свързани с големите деструктивни проблеми на личността и загубата на човешкото. Всяка религия носи ценностите, но докосната от човек с определени дефицити, се интерпретира по ужасен начин.
Ако ние наблюдаваме днес мюсюлманите, че не проявяват необходимата милост, то тогава проблемът е в богослужението им. Ако богослужението им не е направено така, както е необходимо, то тогава проблемът е в знанието им.
Нека да вземем за пример обществения транспорт. Всеки чака на спирката, качва се в автобуса, заема своето място. Никой не говори това е моята спирка, моята територия, никой не налага нищо. Като човечество се намираме сред един много голям обществен транспорт. Ако знаем, че сме гости тук, няма да претендираме, че това е нашата територия.

Доц. Здравко Попов, председател на Института 
за публична политика
Лесно е да събереш хора от една култура
Тази среща е уникална, нямам спомен да е правена такава среща в България, на която да са дошли хора от различни държави и континенти, култури и традиции, с различни религиозни вярвания и политически убеждения. Много е лесно да говорим за ценности, когато сме във формат с представители на една и съща традиция, на една и съща култура или регион. Т. е. отговорът на въпроса, кои ценности ни обединяват днес, е лесен, ако тук сме се събрали хора от една и съща култура. И е много труден, ако сме събрали хора от различни традиции. Ние тук сме една непълна, но все пак достатъчно изчерпателна извадка на човечеството, която се е събрала в София да поговори за тези неща. Може би никога не може да се отговори по някакъв дефинитивен и решителен начин, кои са общовалидните ценности, но сме обединени от опита си да отговорим на този въпрос заедно.

Венцеслав Събев, вицепрезидент на Geneva Spiritual Appeal:
Въпросите остават
Тази конференция е едно смело начало, но въпросът, кои са ценностите, които ни обединяват, остава. Думата „ни“ за нас е много важна. Обединението е това, което целим, а постигнатото днес е само една крачка към него.